1. Thai
  2. Eng

การขนส่ง

กลุ่มรถบรรทุกและรถพ่วงของบริษัทสามารถรองรับการขนส่งสินค้าต่างๆ ไปแห่งใดก็ได้ในประเทศไทย

รถพ่วง

บริษัทมีรถบรรทุก 18 ล้อที่สามารถต่อรถพ่วงได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าจำนวนมาก

รถกึ่งพ่วง

เรามีบริการรถกึ่งพ่วงทั้งแบบฐานแบน และฐานต่ำ ให้เลือก เพื่อการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ

รถ 10 ล้อ

รถ 10 ล้อเป็นรุ่นยอดนิยมและมีใช้ทั่วไปในการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

รถ 6 ล้อ

รถขนาดเล็กทำให้เป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างสำหรับนำส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ที่รถใหญ่เข้าไม่ถึง