1. Thai
  2. Eng

เกี่ยวกับเรา

ฟักทองขนส่งเป็นบริษัทขนส่งที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตกทอดถึงสามชั่วอายุคน เมื่อบริษัทเริ่มต้นกิจการในปี พ.ศ. 2493 ภายใต้ชื่อ ฟักทองผลดิสทริค (รุ่นแรก) โครงสร้างพื้นฐานบนเกาะภูเก็ตแตกต่างกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เมื่อก่อนยังไม่มีสะพานสารสินเชื่อมระหว่างภูเก็ตกับแผ่นดินใหญ่ และไม่มียานยนต์ที่จะขนย้ายสินค้าไปรอบๆ เกาะ การขนส่งในสมัยนั้นต้องใช้แรงงานของคนงานเป็นจำนวนมาก ที่เรียกว่า หล่ออาถาว (Loh Ah Tao) กับเกวียนธรรมดา ทุ่งคา ซึ่งปัจจุบันคือตัวเมืองภูเก็ต เป็นท่าที่จอแจคอยรับสินค้าที่ขนส่งมาจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเห็นได้จากสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุเกสที่ยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันบริเวณเขตเมืองเก่า บทบาทหลักของหล่ออาถาวคือการขนส่งสินค้าทุกชนิดจากเรือไปยังร้านค้าต่างๆ

ในยุคดังกล่าว มีเพียงคนสามกลุ่มที่ทำธุรกิจขนส่ง ณ ขณะนั้น ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม 11 กลุ่ม 8 และกลุ่ม 3 ซึ่งได้ร่วมกันต่อตั้ง หจก. บางเหนียวขนส่ง โดยกลุ่ม 3 ก็คือฟักทองผลดิสทริค (รุ่นแรก) ตั้งอยู่เลขที่ 218/1 ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างประสบผลสำเร็จมาจนกระทั่งเจ้าของ ได้ล่วงลับไปเมื่อ พ.ศ. 2511 และกิจการก็ปิดลง หลายปีผ่านไปวิธีการขนส่งก็ได้พัฒนาจากเกวียนเป็นรถไอน้ำ ตามด้วยรถบรรทุกสี่ล้อ และหกล้อ แบบเบนซินและดีเซล ในช่วงนั้นเองได้มีการก่อตั้งบริษัท ฟักทองผล จำกัด (รุ่นที่สอง) และได้สร้างลักษณะเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมโดยเริ่มใช้รถสิบล้อและรถพ่วง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ในที่สุดกลุ่ม 11 และ กลุ่ม 8 และบริษัทขนส่งดั้งเดิมอีกสองแห่งในภูเก็ตก็ปิดกิจการลง ในขณะที่บริษัท ฟักทองผล จำกัด (รุ่นที่สอง) ยังคงขยายกิจการออกไป ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการก่อตั้งบริษัท ภูเก็ตลำเลียงขนส่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบายพาส เลขที่ 54 หมู่ 2 ถ. เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับกับงานที่เพิ่มขึ้นจากรุงเทพฯ

จากนั้นได้เกิดเหตุการณ์โชคไม่ดีขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดระเบิดครั้งใหญ่บริเวณทุ่งมะพร้าว จ.พังงาในปี พ.ศ. 2534 และวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งทำให้บริษัทต้องปิดกิจการอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2542 บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด (รุ่นที่สาม) ก็ถูกก่อตั้งขึ้นที่เลขที่ 115 ม.5 ถ.ท่าเรือ-ป่าคลอก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นบนเกาะสำหรับบริการขนส่งโลจิสติกส์ ปัจจุบันนี้ฟักทองขนส่งเสนอบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทั่วประเทศ โดยมียานพาหนะต่างๆ ทั้งหกล้อ สิบล้อ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง บริษัทยังมีรถเครนเคลื่อนที่ ตู้คอนเทนเนอร์ รถยก และพื้นที่คลังสินค้า ไว้ให้ลูกค้าได้เช่าอีกด้วย

GUO Logistics

เกิดขึ้นจากการบริหารงานของทายาทรุ่นที่สี่ของตระกูลที่สืบทอดทำธุรกิจขนส่งในนาม “บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด” ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าตั้งแต่ ค.ศ. 1921 เมืองภูเก็ตประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนอพยพมาจากมณฑลฮกเกี่ยน(福建 = ฝุเจี้ยน) ชื่อสกุลจะใช้แซ่กันทุกคน “แซ่โก๊ย”(郭= GUO) ซึ่งเป็นแซ่ของบรรพชนที่ได้ประกอบอาชีพลากรถขนส่งสินค้าจากท่าเรือเข้าเมือง ชาวบ้านเรียกกลุ่มคนที่ทำอาชีพนี้ว่า “หล่ออาถาว” ต่อมาลูกหลานที่เกิดที่ภูเก็ตได้ทำธุรกิจนี้ต่อและพัฒนาเป็นใช้รถบรรทุก 6ล้อ(lorry) มีสามกลุ่มคณะบุคคลได้จดทะเบียนร่วมกันใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บางเหนียวขนส่ง ส่วน“แซ่โก๊ย”ได้เปลี่ยนชื่อสกุลแซ่ เป็นนามสกุล”ฟักทองผล” แยกออกมาทำส่วนตัวและจดทะเบียนในนาม บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด จากการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจของ 10ประเทศอาเซียนในปี ค.ศ.2015 ประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางอย่างเป็นทางการ จึงทำให้บริษัทฯมีความจำเป็น แต่จะคงสภาพชื่อที่เป็นภาษาไทย(บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด)ไว้ดังเดิม แต่ใช้โลโก้ที่เป็นภาษาอังกฤษว่า “GUO Logistics” ซึ่งคำว่า “GUO” มาจากชื่อสกุลเดิมคือ “แซ่โก๊ย”นั่นเอง.