1. Thai
  2. Eng

การขนย้ายสินค้า

การขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่และหนักคือสิ่งที่เราถนัด เจ้าหน้าที่ของเราจัดให้บริการโซลูชั่นที่เหมาะสม สำหรับลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเรือหรู เครื่องจักรหนัก บ้านสำเร็จรูป หรือแม้แต่การขนย้ายช้าง ในแต่ละกรณี เราจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเคลื่อนย้าย เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนย้ายจะสำเร็จได้ด้วยความระมัดระวังอย่างดี