1. Thai
  2. Eng

ฟักทองขนส่งภูเก็ต

บริษัทขนส่งที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2464

ยินดีต้อนรับสู่ฟักทองขนส่ง คู่ค้าด้านการขนส่งโลจิสติกส์ในภูเก็ตที่ไว้ใจได้และเป็นมืออาชีพ ซึ่งนำส่งสินค้าอย่างตรงเวลา และในสภาพที่ดี ไปยังจุดหมายทุกแห่งในประเทศไทย เราเป็นบริษัทขนส่งที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะแห่งนี้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 และมีความภูมิใจในตนเอง ที่ได้เสนอบริการที่มีคุณภาพสูง และแข่งขันกับกิจการอื่นได้ในทุกพื้นที่ของการดำเนินงาน บริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าอันหลากหลายทางบกอย่างคุ้มค่ากับต้นทุน ด้วยกลุ่มยานพาหนะของบริษัท ทั้งรถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ รถกึ่งพ่วง และรถพ่วง และเพื่อให้การกระจายและจัดเก็บสินค้าสำเร็จสมบูรณ์มากขึ้น บริษัทมีบริการรถเครนเคลื่อนที่ รถยก และมีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าถึง 3,000 ตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่าน ที่กำลังเจริญเติบโต

GUO Logistics

เกิดขึ้นจากการบริหารงานของทายาทรุ่นที่สี่ของตระกูลที่สืบทอดทำธุรกิจขนส่งในนาม “บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด” ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าตั้งแต่ ค.ศ. 1921 เมืองภูเก็ตประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนอพยพมาจากมณฑลฮกเกี่ยน(福建 = ฝุเจี้ยน) ชื่อสกุลจะใช้แซ่กันทุกคน “แซ่โก๊ย”(郭= GUO) ซึ่งเป็นแซ่ของบรรพชนที่ได้ประกอบอาชีพลากรถขนส่งสินค้าจากท่าเรือเข้าเมือง ชาวบ้านเรียกกลุ่มคนที่ทำอาชีพนี้ว่า “หล่ออาถาว” ต่อมาลูกหลานที่เกิดที่ภูเก็ตได้ทำธุรกิจนี้ต่อและพัฒนาเป็นใช้รถบรรทุก 6ล้อ(lorry) มีสามกลุ่มคณะบุคคลได้จดทะเบียนร่วมกันใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บางเหนียวขนส่ง ส่วน“แซ่โก๊ย”ได้เปลี่ยนชื่อสกุลแซ่ เป็นนามสกุล”ฟักทองผล” แยกออกมาทำส่วนตัวและจดทะเบียนในนาม บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด จากการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจของ 10ประเทศอาเซียนในปี ค.ศ.2015 ประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางอย่างเป็นทางการ จึงทำให้บริษัทฯมีความจำเป็น แต่จะคงสภาพชื่อที่เป็นภาษาไทย(บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด)ไว้ดังเดิม แต่ใช้โลโก้ที่เป็นภาษาอังกฤษว่า “GUO Logistics” ซึ่งคำว่า “GUO” มาจากชื่อสกุลเดิมคือ “แซ่โก๊ย”นั่นเอง.