1. Thai
  2. Eng

ตู้คอนเทนเนอร์

สำหรับการขนย้ายสินค้าปริมาณมากๆ ไปยังต่างสถานที่หรือต่างประเทศ ตู้คอนเทนเนอร์จัดเก็บสินค้า ถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด วิธีการจัดเก็บเป็นยูนิตคอนเทนเนอร์นี้ทั้งปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายจากรถบรรทุกไปยังเรือหรือรถไฟ ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กสำหรับขนส่งมีทั้งขนาดความยาว 20 ฟุต และ 40 ฟุต