1. Thai
  2. Eng

ศูนย์กระจายสินค้า

ฟักทองขนส่งภูเก็ต ให้บริการศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยสำหรับลูกค้า ที่จะใช้เป็นจุดเก็บสินค้าในระหว่างรอการขนส่ง ไปยังสถานที่หรือสาขาอื่นๆ ศูนย์กระจายสินค้านี้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้า และรวมถึงการบริการขนย้ายและดูแลสินค้าหลากหลายประเภท