1. Thai
  2. Eng

บริการ

บริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าอันหลากหลายทางบกอย่างคุ้มค่ากับต้นทุน ด้วยกลุ่มยานพาหนะของบริษัท ทั้งรถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ รถกึ่งพ่วง และรถพ่วง

และเพื่อให้การกระจายและจัดเก็บสินค้าสำเร็จสมบูรณ์มากขึ้น บริษัทมีบริการรถเครนเคลื่อนที่ รถยก และมีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าถึง 3,000 ตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่าน ที่กำลังเจริญเติบโต