1. Thai
  2. Eng

หมวดรถยก

รถยกเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการยกและจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่แรงงานไม่สามารถยกได้ สินค้าขนาดหนักและวางเป็นชั้นๆ บนแท่นวาง จะถูกเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ไปยังหิ้งจัดเก็บที่มีความสูง เพื่อรอการจัดส่ง